Hampianay ianao hifehy ny teny Esperanto
Fampianarana an-trano


Misy mpampianatra vitsivitsy momba ny teny Esperanto azonareo hatonina na hifandraisana raha maniry ny hianatra izany teny Esperanto izany ianareo:
Andriamatoa FIDILALAO Henriel (Ambohidrapeto), Ramatoa RANJA (Anosibe/Andoharanofotsy), Ramatoa RAFANOMEZANTSOA Falimanana (Fafah) (Moramanga), Andriamatoa FABRICE (Toamasina).
Ankoatra ny fampianarana Esperanto ampitain-davitra izay sahanin’i Henriel dia samy manana ny fandaharam-potoanany ny kilioba ka tsara raha miresaka mivantana amin’ny mpiandraikitra ianareo. 
Fampianarana mampiasa e-mails

Natokana ho an'ireo mpiasa sy mpianatra izay tsy manana fotoana hitsidihana club. Ianao ihany no mandamina ny fotoana hianaranao sy hanaovanao ny fampiasana (exercices). Tsy maintsy atao (obligatoires) anefa ny fampiasana rehetra.
Efa io amin'ny afisy ambony io ny fanazavana momba izany fampianarana izany, afaka antsoinao avy hatrany ny laharana finday 032 53 035 93 raha mila fanazavana bebe kokoa ianao.

Afaka tsindrianao io sary-rohy (lien) io raha te-hamaky io boky pdf io ianao

Asasoratra amin'ny teny Esperanto

Sehatra iray hanehoana ny talenta amin'ny fanoratana tononkalo, sombitantara, tantara ... ny fifehezana ny teny Esperanto. Fantaro fa eo amin'ny 2 tapitrisa eo ny isan'ny olona mianatra sy mampiasa ny Esperanto manerantany. Fomba iray entina mampahafantatra ny kolotsaina malagasy koa izany ity teny ity.: