Manampy anao hampivelatra ny seraseranao ny teny Esperanto

Teny namboarina ho mora ianarana ny Esperanto, tsy mitaky fotoana sy volabe kanefa mety ahazoanao vokatra haingana sady tsara: fahafahana mifandray mivantana amin'ireo mpampiasa azy indrindra amin'izao fotoanan'ny Aterineto sy ny fanatontoloana izao.

Na dia tsy mbola fantatra loatra aza ny teny Esperanto eto amintsika dia fitaovan-tserasera iray izay ahafahan'izay mahay azy mifandray mivantana amin'ireo esperantista (olona mpampiasa ny Esperanto) eran'izao tontolo izao ity teny ity. Sokafy dieny izao ary ny varavarankelin'ny sainao satria misy faravodilanitra hafa tokony hojerenao. Fomba iray hanaovana izany ny Esperanto.

Fa iza tokoa moa izahay ?

Izay kinendrinay


Ny hifehezanao ny teny Esperanto araka ny hafainganana mety aminao ary ny hampiasanao izany avy hatrany hiresahana sy hanoratana amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera maoderina (Aterineto, Messenger, Whatsapp, Wechat, Facebook...)


Vonona hampianatra


Mpampianatra teny vahiny izahay no sady mpampianatra teny Esperanto.  Vonona hanoro sy hitantana anao mba hahafehy ity teny ity ary hahita ny lalana hampiasana azy ho an'ny tombontsoanao.

Fintina tantara


Efa tany ampihandohan'ny taonjato faha-20 lasa iny no nidiran'ny Esperanto teto amintsika. Mbola vitsy anefa no mahalala ny fisiany ary vitsy koa ireo Malagasy no tena mahafehy azy.

Mandraisa anjara


Efa hatamin'ny 2016 no nisy ny web radio amin'ny teny Esperanto ary mandefa fandaharana vidéo Mp4 isam-bolana. Afaka mandray anjara amin'izany ny esperantista rehetra.Ny sasantsasany amin'izay hampiasanao ny Esperanto

Fampianarana mivantana sy amin'ny alalan'ny Aterineto, fanazarana hiteny sy hanoratra, fanazarana hifandray mivantana amin'ireo esperantista eto an-toerana sy any ivelany, fampandraisana anjara amin'ny web radio amin'ny teny Esperanto izay sahanin'ny esperantista malagasy, fanazarana anao hanao lahatsoratra ho an'ireo gazety isan-karazany amin'ny teny Esperanto, fampiharana ny teny Esperanto amin'ireo afaka mitsidika firenena hafa na koa ireo misahana ny resaka ara-barotra ...

Tahirin-tsary

Manasa anao ary izahay hitsidika ny tahirin-tsarin'ny esperantista malagasy.